წვეთოვანი სარწყავი ხაზი

კლებადობით დალაგება
 1. შემდეგი პროდუქტები ხელმისაწვდომია ადგილობრივი მომწოდებლების მეშვეობით, რომლებიც რეგისტრირებულია Green Technology Selector სისტემაში.
 2. ADI Dripline - Adi 16 / Adi 20
  მიხედვით Metzer

  წვეთოვანი სარწყავი სისტემა
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  20.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  17 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  1 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  3.5 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  400.0 მ
 3. არსებობს მეტი პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენს ქვეყნის ტექნიკურ კრიტერიუმებს, და რომლებიც ხელმისაწვდომია საზღვარგარეთიდან მომწოდებლების საშუალებით.
 4. Sunstream FLD 16mm dripline
  მიხედვით Sunstream

  Sunstream FLD 16mm dripline
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  40.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  16 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  1 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  1 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  0.8 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  2000.0 მ
 5. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 150cm/400m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  150.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  400.0 მ
 6. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 150cm/300m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  150.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  300.0 მ
 7. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 125cm/400m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  125.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  400.0 მ
 8. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 125cm/300m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  125.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  300.0 მ
 9. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 100cm/400m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  100.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  400.0 მ
 10. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 100cm/300m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  100.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  300.0 მ
 11. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 75cm/400m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  75.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  400.0 მ
 12. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 75cm/300m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  75.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  300.0 მ
 13. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 60cm/400m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  60.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  400.0 მ
 14. TANDEM 20mm 47mil 16,00 lph 60cm/300m
  მიხედვით Irritec

  Tandem is the classic dripline with cylindrical dripper by Irritec. The dripper with double perforation enables an increase in the irrigated surface. The four emission holes located in the opposite position prevent intake of impurities, for simple laying.
  სიაში ჩამატება
  დაშორება წყაროებს შორის
  60.0 სმ
  წვეთოვანი ხაზის გარე დიამეტრი
  20 მმ
  მინიმალური სამუშაო წნევა
  0 ბარი
  მაქსიმალური სამუშაო წნევა
  4 ბარი
  ნომინალური ნაკადი
  16.0 ლ/სთ
  სიგრძე თითო ხვეულაზე
  300.0 მ
კლებადობით დალაგება