KGK 170

Повече информация
EAN/GTIN 4048164700578
Категория Домакински уреди
Технология Хладилници/ фризери
Производител Comfee
Енергиен етикет на ЕС A+++
Съотношение на енергийна ефективност (EER) 21.84 EER
Годишно потребление на енергия 121.00 kWh/a
Капацитет 199.00 l
Капацитет за охлаждане 0.14 kW
Режим Охлаждане и замразяване

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Лентова скала


 

Добре Отлично

* Отказ от отговорност
Емблемата на Green Technology Selector указва нивото на енергийна ефективност за продукта във връзка с други продукти, обобщени под тази технология в Green Technology Selector.
* Отказ от отговорност
Този сертификат потвърждава допустимостта на продукти за финансиране въз основа на включването в Green Technology Selector. Продуктовите данни, представени на уебсайта, се предоставят от трети страни. Европейската банка за възстановяване и развитие не гарантира и не потвърждава точността или надеждността на съвети, мнения, изказвания, или друга информация, предоставена от доставчик на информация, или съдържание, както и от който и да било потребител на уебсайта, нито от което и да било частно или юридическо лице. Разчитането на такива мнения, съвети, изказвания или друга информация също е на ваш собствен риск. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете, или да се въздържате от действия въз основа на съдържанието в уебсайта ни.