BRAUN Smart SE80D, 1200 W, 80 litres

Повече информация
Идентификационен номер на производителя BRAUN Smart SE80D, 1200 W, 80 litres
Категория Домакински уреди
Технология Бойлери
Производител Bandini
ЕС обозначение B
Капацитет за съхранение 80.00 l
Загуби на 10 l за 24 часа 1.00 kWh/d
Необходима енергия (EN60379) 1.50 kWh/d

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Отказ от отговорност
Този сертификат потвърждава допустимостта на продукти за финансиране въз основа на включването в Green Technology Selector. Продуктовите данни, представени на уебсайта, се предоставят от трети страни. Европейската банка за възстановяване и развитие не гарантира и не потвърждава точността или надеждността на съвети, мнения, изказвания, или друга информация, предоставена от доставчик на информация, или съдържание, както и от който и да било потребител на уебсайта, нито от което и да било частно или юридическо лице. Разчитането на такива мнения, съвети, изказвания или друга информация също е на ваш собствен риск. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете, или да се въздържате от действия въз основа на съдържанието в уебсайта ни.