ნავთობის ბოილერები

კლებადობით დალაგება
 1. არსებობს მეტი პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენს ქვეყნის ტექნიკურ კრიტერიუმებს, და რომლებიც ხელმისაწვდომია საზღვარგარეთიდან მომწოდებლების საშუალებით.
 2. Mega Star MS 14
  მიხედვით TORRENT

  Mega Star Boilers are suitable only for medium and large sized industrial units. They have high resitance to thermal shock, they are safe and have smooth operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  1278.90 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.70 %
 3. Mega Star MS 13
  მიხედვით TORRENT

  Mega Star Boilers are suitable only for medium and large sized industrial units. They have high resitance to thermal shock, they are safe and have smooth operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  1168.60 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.70 %
 4. Mega Star MS 12
  მიხედვით TORRENT

  Mega Star Boilers are suitable only for medium and large sized industrial units. They have high resitance to thermal shock, they are safe and have smooth operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  1059.70 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.60 %
 5. Mega Star MS 11
  მიხედვით TORRENT

  Mega Star Boilers are suitable only for medium and large sized industrial units. They have high resitance to thermal shock, they are safe and have smooth operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  961.40 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.50 %
 6. Mega Star MS 10
  მიხედვით TORRENT

  Mega Star Boilers are suitable only for medium and large sized industrial units. They have high resitance to thermal shock, they are safe and have smooth operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  863.80 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.30 %
 7. Mega Star MS 8
  მიხედვით TORRENT

  Mega Star Boilers are suitable only for medium and large sized industrial units. They have high resitance to thermal shock, they are safe and have smooth operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  666.70 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.00 %
 8. Mega Star MS 7
  მიხედვით TORRENT

  Mega Star Boilers are suitable only for medium and large sized industrial units. They have high resitance to thermal shock, they are safe and have smooth operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  561.06 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  89.40 %
 9. Star Boiler Star 11
  მიხედვით TORRENT

  Star Boilers are suitable for Big appartments or small industrial units. They have smooth and silent operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  550.90 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.80 %
 10. Star Boiler Star 10
  მიხედვით TORRENT

  Star Boilers are suitable for Big appartments or small industrial units. They have smooth and silent operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  501.00 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.50 %
 11. Star Boiler Star 9
  მიხედვით TORRENT

  Star Boilers are suitable for Big appartments or small industrial units. They have smooth and silent operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  440.80 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  91.00 %
 12. Star Boiler Star 8
  მიხედვით TORRENT

  Star Boilers are suitable for Big appartments or small industrial units. They have smooth and silent operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  372.30 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.30 %
 13. Star Boiler Star 7
  მიხედვით TORRENT

  Star Boilers are suitable for Big appartments or small industrial units. They have smooth and silent operation.
  სიაში ჩამატება
  წვის ტექნოლოგია
  დაბალი ტემპერატურა
  სიმძლავრე
  305.80 კვტ
  გამომუშავება
  სითბო
  საწვავი
  საყოფაცხოვრებო საწვავი, ბუნებრივი აირი
  ენერგო მარკა (ენერგო ეფექტურობის კლასი)
  A
  თერმული ეფექტურობა
  90.50 %
კლებადობით დალაგება