მზის თერმული კოლექტორები

კლებადობით დალაგება
 1. არსებობს მეტი პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენს ქვეყნის ტექნიკურ კრიტერიუმებს, და რომლებიც ხელმისაწვდომია საზღვარგარეთიდან მომწოდებლების საშუალებით.
 2. Solar thermal collector AL27
  მიხედვით Galmet

  Specifications Manufacturer:Galmet, Poland Article number:H077767 Weight:36.5 kg Dimensions:83x2033 mm Working pressure:0.6 Mpa Unique technological solutions made it possible to create a flat collector with a record optical efficiency of up to 82.9% for Europe. A double harp of 12 aluminum pipes adheres closely to the absorber, which ensures high conductivity. For optimal use, the absorber is covered with a highly selective layer, and its surface is protected by a tempered prismatic glass that effectively absorbs 96% of the received solar energy and guarantees long-term and trouble-free use.
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  თერმული ეფექტურობა
  80.00 %
 3. WATT 5025 SL
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  3
  თერმული ეფექტურობა
  83.00 %
 4. WATT 5025 S
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  3
  თერმული ეფექტურობა
  83.00 %
 5. WATT 4020 SRL
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  2
  თერმული ეფექტურობა
  84.50 %
 6. WATT 4020 SL
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  2
  თერმული ეფექტურობა
  84.50 %
 7. WATT 4020 S
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  2
  თერმული ეფექტურობა
  84.50 %
 8. WATT 2251 SL
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  3
  თერმული ეფექტურობა
  75.30 %
 9. WATT 2251 S
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  3
  თერმული ეფექტურობა
  75.30 %
 10. Watt 2020 SRL
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  2
  თერმული ეფექტურობა
  75.60 %
 11. Watt 2020 SL
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  2
  თერმული ეფექტურობა
  75.60 %
 12. Watt 2020 S
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  2
  თერმული ეფექტურობა
  75.60 %
 13. Watt 3020 SRL
  მიხედვით WATT S.A.

  Flat plate solar collector
  სიაში ჩამატება
  ტექნოლოგიის ტიპი
  0.000000
  კოლექტორის ზომა
  2
  თერმული ეფექტურობა
  78.40 %
კლებადობით დალაგება