სათბურები

კლებადობით დალაგება
 1. არსებობს მეტი პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენს ქვეყნის ტექნიკურ კრიტერიუმებს, და რომლებიც ხელმისაწვდომია საზღვარგარეთიდან მომწოდებლების საშუალებით.
 2. Multiple - VSEM 11m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 3. Multiple - VSEM 10m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 4. Multiple - VSEM 9m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 5. Multiple - VSEM 8m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 6. Multiple - VSEM 7m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 7. Multiple - VSEM 6m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 8. Multiple - VSEM 5m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 9. Multiple - VSEM 4m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 10. Multiple - VSEM 3m
  მიხედვით Robinson Agri

  For optimal land use, either if its not flat, Multispan greenhouses are the solution. These greenhouses optimize the covered area by the absence of intervals between tunnels.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 11. Single - VSE 11m
  მიხედვით Robinson Agri

  VSE greenhouses increase the productivity of covered area by the possibility of planting same crops on side irrigation lines.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 12. Single - VSE 10m
  მიხედვით Robinson Agri

  VSE greenhouses increase the productivity of covered area by the possibility of planting same crops on side irrigation lines.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
 13. Single - VSE 9m
  მიხედვით Robinson Agri

  VSE greenhouses increase the productivity of covered area by the possibility of planting same crops on side irrigation lines.
  სიაში ჩამატება
  კორპუსის ტიპი
  Galvanized steel
  კედლის ტიპი
  პოლიეთილენის (> 100 მიკრონი) კედელი
კლებადობით დალაგება