PWS-S 75mm

PWS-S 75mm
Więcej informacji
ID producenta DEF_TS02017316
Kategoria Izolacja
Technologia Grubość od 50 mm do 99 mm
Producent Paneltech sp. z o.o.
Opór cieplny izolacji (wartość R) 3.41 (m²·K)/W
Przewodność cieplna (wartość λ) 0.02 W/(m·K)
Grubość 75 mm
Wielkość opakowania 1.00 m²
Materiał inne
Zakres stosowania Ściana

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Skala pasma


 

Dobry Znakomity

* Zastrzeżenie
Logo Selektora Zielonych Technologii wskazuje poziom wydajności energetycznej produktu w stosunku do innych produktów zaklasyfikowanych do tej technologii w Selektorze Zielonych Technologii.
* Zastrzeżenie
Niniejszy certyfikat potwierdza zdatność produktów do finansowania w oparciu o ich ujęcie w Selektorze Zielonych Technologii. Dane produktów prezentowane w witrynie dostarczane są przez strony trzecie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie gwarantuje i nie zatwierdza poprawności ani rzetelności rad, opinii, twierdzeń lub jakichkolwiek innych informacji udostępnianych przez dostawców informacji lub treści lub przez użytkowników witryny, inną osobę lub podmiot. Użytkownik korzysta z takich opinii, rad, twierdzeń i innych informacji na własne ryzyko. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania w oparciu o treść naszej witryny Użytkownik zobowiązany jest zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej opinii.