Strona informacyjna Katalogu technologii

Produkty, sprzedawcy i producenci zarejestrowani w Green Technology Selector są promowani na całym świecie jako najlepsze w swojej klasie zielone technologie, a klienci są zachęcani do wybrania ich pośród innych. Pomaga to sprzedawcom sprzedawać więcej wysokiej klasy produktów lokalnym klientom.

 

Sprzedawców technologii zachęca się do bezpłatnej rejestracji swoich technologii za pomocą tego narzędzia, aby najlepsze z nich były bardziej widoczne dla potencjalnych lokalnych klientów. Wymagania dotyczące wydajności dla technologii i dostawców są regularnie aktualizowane w celu odzwierciedlenia rozwoju sytuacji na rynku.

 

Wybierając do przeglądania produkty w danym kraju, Green Technology Selector wyświetli listę technologii, które spełniają minimalne kryteria wydajności w danym kraju.

 

Produkty wymienione w specyficznym dla danego kraju Green Technology Selector spełniają kryteria wydajności technicznej ("wstępnie zatwierdzone") i są uznawane za wstępnie zatwierdzone do finansowania ekologicznego za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych.

 

Green Technology Selector został opracowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i wsparty przez Austriackie Federalne Ministerstwo Finansów.

 

Najczęściej zadawane pytania

Co oznaczają wysokowydajne zielone technologie?

Wysokowydajne ekologiczne technologie oznaczają, że produkty spełniają minimalne kryteria wydajności (MPC) EBOiR obowiązujące w wybranym kraju. MPC są zdefiniowane według kategorii technologii, według kraju. Wymagają one poprawy wydajności o co najmniej 20 % w stosunku do poziomu bazowego typowych technologii zastępczych, co odzwierciedla rozwój rynku lokalnego, w tym koszty technologii i dojrzałość rynkową, promując w ten sposób jedynie bardziej wydajny segment technologii dostępnych na rynkach lokalnych.

Jak sprawdzana jest kwalifikowalność produktów?

Podczas dodawania nowych produktów, producenci i sprzedawcy są proszeni o podanie ich właściwości technicznych. Podane informacje są zatwierdzane przez administratora Green Technology Selector. Atrybuty te są specyficzne dla każdej technologii. Kwalifikowalność produktów jest oceniana automatycznie przez system, w oparciu o dostarczone atrybuty, na podstawie Minimalnych Kryteriów Wydajności.

Jak mogę porównać produkty, które sprzedaję/chcę kupić z podobnymi?

Green Technology Selector oferuje użytkownikowi kilka opcji filtrowania i sortowania. Użytkownik może również dodawać produkty do swojej listy i przeglądać ją. Wszystko to pomaga porównać produkty w przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Czy mogę sfinansować zakup/zwiększenie sprzedaży zielonych technologii?

Wiele instrumentów finansowania ekologicznego wykorzystuje Green Technology Selector jako podstawę do ustalenia kwalifikowalności technologii do finansowania.

 


Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do GEFF i Transformacji Zielonej Gospodarki.