CHP motor sa unutrasnjim sagorevanjem

Page
Podesite opadajući pravac
 1. Sledeći proizvodi dostupni su kod lokalnih prodavaca koji su registrovani u Green Technology Selector.
 2. CG132B-16 1MW

  CAT CG132B-16 sa snage od 1MW nudi niske troškove ulaganja i usluga, a istovremeno održava visoku električnu efikasnost. Nova garnitura generatora nudi veliku gustinu napajanja sa vrlo malim dimenzijama, i predstavlja jedan od najkompaktnijih dizajna u svojoj klasi. CG132B-16 odlikuje se višom temperaturom izduvnih gasova, do 470 Celzijusa, što ga čini idealnim za primene kombinovane toplote i snage (CHP), uključujući generisanje pare.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  47.00 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas, Biogas
  Električni kapacitet
  1000.00 kW
  Toplotni kapacitet
  1139.00 kW
  Ukupna efikasnost
  88.00 %
  Električna efikasnost
  41.00 %
 3. CG132B-16

  Serija Cat CG132B gasnih motora savršeno je prilagođena izazovima elektrane.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  44.60 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas, Biogas
  Električni kapacitet
  800.00 kW
  Toplotni kapacitet
  821.00 kW
  Ukupna efikasnost
  88.10 %
  Električna efikasnost
  43.50 %
 4. CG132B-12

  Serija Cat CG132B gasnih motora savršeno je prilagođena izazovima elektrane.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  44.60 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas, Biogas
  Električni kapacitet
  600.00 kW
  Toplotni kapacitet
  618.00 kW
  Ukupna efikasnost
  87.90 %
  Električna efikasnost
  43.30 %
 5. CG132B-8

  Cat CG132B gasnih motora savršeno je prilagođena izazovima elektrane.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  43.00 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas, Biogas
  Električni kapacitet
  400.00 kW
  Toplotni kapacitet
  404.00 kW
  Ukupna efikasnost
  85.00 %
  Električna efikasnost
  42.00 %
 6. CG170-20

  CG170-12 se koristi u kombinovanih sistema za toplotnu i električnu energiju (CHP) sa prirodnim gasom i napajanja u hitnim slučajevima za postrojenja, do obnovljive energije biogasa za podršku lokalne mreže.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  43.20 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas, Biogas
  Električni kapacitet
  2000.00 kW
  Toplotni kapacitet
  1977.00 kW
  Ukupna efikasnost
  86.90 %
  Električna efikasnost
  43.70 %
 7. CG170-16

  CG170-16 se koristi u kombinovanih sistema za toplotnu i električnu energiju (CHP) sa prirodnim gasom i napajanja u hitnim slučajevima za postrojenja, do obnovljive energije biogasa za podršku lokalne mreže.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  43.80 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas, Biogas
  Električni kapacitet
  1560.00 kW
  Toplotni kapacitet
  1576.00 kW
  Ukupna efikasnost
  87.10 %
  Električna efikasnost
  43.30 %
 8. CG170-12

  CG170-12 se koristi u kombinovanih sistema za toplotnu i električnu energiju (CHP) sa prirodnim gasom i napajanja u hitnim slučajevima za postrojenja, do obnovljive energije biogasa za podršku lokalne mreže.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  43.30 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas, Biogas
  Električni kapacitet
  1200.00 kW
  Toplotni kapacitet
  1189.00 kW
  Ukupna efikasnost
  87.00 %
  Električna efikasnost
  43.70 %
 9. Cummins C1400 N5C

  Cummins reciprocating gas generator sets are designed to operate on natural and associated petroleum gas.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  42.80 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas
  Električni kapacitet
  1400.00 kW
  Toplotni kapacitet
  759.00 kW
  Ukupna efikasnost
  84.40 %
  Električna efikasnost
  41.60 %
 10. Vitobloc 200 EM-199/263

  A gas driven combined heat and power unit (CHP) generates heat and power simultaneously. These units are sized to suit both residential complexes and commercial operations.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  52.60 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas
  Električni kapacitet
  199.00 kW
  Toplotni kapacitet
  263.00 kW
  Ukupna efikasnost
  89.60 %
  Električna efikasnost
  37.00 %
 11. Vitobloc 200 EM-140/207

  A gas driven combined heat and power unit (CHP) generates heat and power simultaneously. These units are sized to suit both residential complexes and commercial operations.
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  53.90 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas
  Električni kapacitet
  140.00 kW
  Toplotni kapacitet
  207.00 kW
  Ukupna efikasnost
  90.40 %
  Električna efikasnost
  36.50 %
 12. EM-260/390

  Low additional costs, because the systems are designed for low planning and installation costs. Integrated hydraulic system separation. Proven remote monitoring and automation concepts. Extensive individual or standardized service concepts
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  52.00 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas
  Električni kapacitet
  263.00 kW
  Toplotni kapacitet
  390.00 kW
  Ukupna efikasnost
  90.00 %
  Električna efikasnost
  38.00 %
 13. EM-70/115

  Low additional costs, because the systems are designed for low planning and installation costs. Integrated hydraulic system separation. Proven remote monitoring and automation concepts. Extensive individual or standardized service concepts
  Dodaj na spisak
  Termalna efikasnost
  52.00 %
  Vrsta goriva
  Prirodni gas
  Električni kapacitet
  70.00 kW
  Toplotni kapacitet
  117.00 kW
  Ukupna efikasnost
  90.00 %
  Električna efikasnost
  38.00 %
Page
Podesite opadajući pravac