Elektromotori

Page
Podesite opadajući pravac
 1. Sledeći proizvodi dostupni su kod lokalnih prodavaca koji su registrovani u Green Technology Selector.
 2. M3BP 450LC 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa F
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  800.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  995.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.60 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 3. M3BP 450LB 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  710.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  995.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.70 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 4. M3BP 450LA 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  630.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  995.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.60 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 5. M3BP 400LD 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  560.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  993.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.60 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 6. M3BP 400LC 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  500.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  994.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.50 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 7. M3BP 400LB 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  450.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  993.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.70 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 8. M3BP 400LA 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  400.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  993.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.70 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 9. M3BP 355LKB 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  355.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  995.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.70 %
  n 75% opterećenja
  96.70 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 10. M3BP 355LKA 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  315.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  994.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.60 %
  n 75% opterećenja
  96.70 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 11. M3BP 355MLB 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  250.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  995.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.50 %
  n 75% opterećenja
  96.70 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 12. M3BP 355SMC 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  200.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  995.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.30 %
  n 75% opterećenja
  96.50 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
 13. M3BP 355SMB 6
  Prema ABB

  klasa izolacije F ,dozvoljeni porast temperature klasa B
  Dodaj na spisak
  Nazivna snaga
  160.00 kW
  Promenljiv-frekventni pogon (VSD)
  Ne
  Brzina rotacije
  995.00 rpm
  n 100% opterećenja
  96.20 %
  n 75% opterećenja
  96.20 %
  Međunarodna efikasnost (IE klasa)
  IE 4
Page
Podesite opadajući pravac