Ferroli VHM 2.7N

Solaren Termalen kolektor
Više informacija
EAN/GTIN VHM 2,7N
Kategorija Kotlovi
Tehnologija Solarni toplotni kolektori
Proizvođač Ferroli
Termalna efikasnost 75.30 %
Vrsta tehnologije Flat panel collector
Veličina kolektora 2.62

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Rejting zemlje


 

Dobar Odličan

* Izjava o odricanju odgovornosti
Green Technology Selector logotip ukazuje na nivo efikasnosti proizvoda u odnosu na druge proizvode grupisane pod ovom tehnologijom u Green Technology Selector.
* Izjava o odricanju odgovornosti
Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljivost proizvoda za zeleno finansiranje na osnovu njegovog uključivanja u Green Technology Selector. Podatke o proizvodima koji se nalaze na internet stranici su dostavila treća lica. Evropska banka za obnovu i razvoj ne garantuje niti potvrđuje tačnost i pouzdanost bilo kog saveta, mišljenja, izjave ili druge informacije koje je dostavio bilo koji pružalac informacija ili sadržaja, korisnik stranice ili bilo koje treće lice. Korisnik stranice će se na sopstveni rizik oslanjati na svako takvo mišljenje, savet, izjavu ili druge informacije. Korisnici stranice se savetuju da potraže mišljenja stručnih lica ili profesionalaca pre nego što preduzmu ili se uzdrže od preduzimanja bilo kakve radnje na osnovu sadržaja na stranici Green Technology Selector. Evropska banka za obnovu i razvoj neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled rukovanja, nepravilne ugradnje i/ili održavanja navedenih proizvoda, niti za odštetu po osnovu kršenja odredbi zakona od strane kupaca, prodavaca, lica koja su izvršila ugradnju ili bilo kog trećeg lica. Ni u kom slučaju EBRD neće snositi odgovornost za bilo kakav pretrpljeni gubitak ili štetu nastalu (bilo direktno ili indirektno) usled korišćenja ove Stranice.